ราคาโปรโมชั่นเฉพาะสายตาไม่เกิน +3.00 หรือ -3.00

ถ้าสายตาเกินเพิ่มเงิน 300 บาทค่ะ"/>

643 52/19 137 พร้อมเลนส์มัลติโค้ท OSA

รายละเอียดสินค้า

643 พร้อมเลนส์มัลติโค้ท OSA
ราคาโปรโมชั่นเฉพาะสายตาไม่เกิน +3.00 หรือ -3.00

ถ้าสายตาเกินเพิ่มเงิน 300 บาทค่ะ
                 

จำนวน

     

:

     
      ชิ้น

ราคาปกติ

                   

1,800

       

บาท

ราคา Standard Member

                   

1,400

       

บาท

                               
หมายเหตุ